English  فارسی  العربیه 
4 دی 1402
درب بطری روغن مایع

عرضه درب بطری روغن مایع (دهانه 28)

بطری های روغن مایع بسته به نوع برند می توانند متمایز از یکدیگر تولید شوند. اما اغلب آن ها از یک فرم بدنه واحد ساخته شده […]