English  فارسی  العربیه 
27 آذر 1402
درب بطری شامپو

ساخت درب بطری شامپو با فناوری‌های روز

درب بطری های شامپو با اشکال متنوعی تولید می شود. اما در اغلب موارد برای طراحی بطری ها از درب های غلیظ پاش استفاده می گردد. […]